607 362 283

Instalacje ciepłej i zimnej wody

Instalacja wodociągowa w budynku rozpoczyna się od głównego zaworu odcinającego usytuowanego za wodomierzem od strony budynku. Wewnątrz budynku usytuowane są przewody instalacji służące do rozprowadzania wody w sposób umożliwiający jej pobór w wybranych punktach czerpalnych.

Instalację ciepłej i zimnej wody wykonuje się najczęściej z rur miedzianych, z tworzyw sztucznych oraz warstwowych (tzw.pex), których trwałość, zgodnie z przepisami, nie powinna być mniejsza niż 50 lat.

Wykonuje się teraz łatwiej i szybciej, dzięki zmianie technologii ich łączenia, a niektóre rury są na tyle elastyczne i giętkie, że można je prowadzić długimi odcinkami, bez konieczności stosowania złączek.

Instalacja z rur miedzianych charakteryzuje się dużą odpornością na korozję i wysoką temperaturę. Miedź ma właściwości bakteriostatyczne, dzięki czemu w wykonanych z niej rurach nie rozwijają się bakterie. Materiał i wykonanie instalacji z tych rur jest dosyć drogie, dlatego inwestorzy rzadko decydują się na takie rozwiązanie.

Instalacje z tworzyw sztucznych (PP, PEX) najczęściej stosuje się do wykonania instalacji wodnej w domach jednorodzinnych. Są one lekkie, nie korodują i nie odkładają się w nich osady.Rury z polipropylenu (PP) są sztywne, nie można ich giąć, a do zmiany kierunku prowadzenia przewodów trzeba używać kolanek i łuków. Jest to materiał najczęściej wykorzystywany przez instalatorów. Instalację z polietylenu (PEX) można dowolnie wyginać, dzięki czemu można ograniczyć liczbę niezbędnych złączek, a samo łączenie rur z głównym przewodem można wykonać w szafce rozdzielczej.

3