607 362 283

Instalacje kanalizacyjne

Instalacja kanalizacyjna służy do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych do sieci zewnętrznej, szamb lub przydomowych oczyszczalni ścieków.

Podłączając dom do systemu kanalizacji zewnętrznej, musimy zwrócić uwagę na to, czy system ten jest ogólnospławny czy rozdzielny. Ścieki bytowo-gospodarcze muszą być odprowadzane jedną rurą, natomiast opadowe drugą.

Każdy przybór sanitarny jest źródłem powstawania ścieków. Zależnie od ich ilości dobiera się odpowiednią średnicę rury łączącej przybór z pionem. Największa średnica – DN 100 – jest potrzebna do podłączenia miski ustępowej, a najmniejsza – DN 32 – do podłączenia umywalki lub klimatyzatora odprowadzającego skropliny. Wyjście kanalizacji z budynku jak i rozprowadzenie do głównych pionów należy wykonać rur DN 160.

Bez nazwy-2