607 362 283

Instalacje p.poż.

Systemy przeciwpożarowe są jednym z najważniejszych elementów mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i życie ludzi. Ich głównym zadaniem jest zidentyfikowanie źródła powstałego pożaru oraz jak najszybsze przekazanie niezbędnych informacji do odpowiednich służb: ochrony fizycznej obiektu lub bezpośrednio do Jednostek Straży Pożarnej.

Przewody zasilające instalacji wodociągowej przeciwpożarowej muszą być wykonane:
– jako piony w klatkach schodowych lub przy klatkach schodowych
– jako przewody rozprowadzające w budynkach jednokondygnacyjnych oraz, jeżeli zachodzi taka potrzeba, na kondygnacjach budynków wielokondygnacyjnych
– w budynkach wysokich i wysokościowych o dwu lub więcej klatkach schodowych nawodnione piony powinny być połączone ze sobą na najwyższej kondygnacji przewodem o średnicy nominalnej co najmniej DN 80.
Przewody instalacji, z której pobiera się wodę do gaszenia pożaru, wykonane z materiałów palnych, powinny być obudowane ze wszystkich stron osłonami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60. Warunek ten nie dotyczy pionów prowadzonych w klatkach schodowych wydzielonych ścianami i zamkniętych drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30.