607 362 283

Zmywarki

Zwykle doprowadza się do niej jedynie zimną wodę, tylko niektóre zmywarki można podłączyć także do ciepłej (o temperaturze nieprzekraczającej 60°C). Można w ten sposób ograniczyć zużycie energii elektrycznej potrzebnej do jej podgrzewania. Przepływ wody w instalacji powinien wynosić 10 – 15 l/min, a jej ciśnienie – mieć wartość wymaganą dla danego urządzenia (jest podana w instrukcji i wynosi od 0,1 do 1 MPa. W pobliże miejsca, w którym zostanie ustawiona zmywarka, doprowadza się instalację wodną z zainstalowanym na jej końcu zaworem czerpalnym o średnicy 1” ze złączką do węża lub specjalnym – przystosowanym do podłączenia pralek i zmywarek – zaworem kulowym albo z głowicą ceramiczną.