607 362 283

PRACE HYDRAULICZNE I NAPRAWCZE

Naprawa i przebudowa instalacji wodnych

Naprawa i przebudowa instalacji kanalizacyjnych

Usuwanie awarii instalacji centralnego ogrzewania

Montaż i wymiana wodomierzy

Przebudowa kotłowni

Wymiana pieców

Udrażnianie rur