607 362 283

Przyłącza kanalizacyjne do budynków

Elementy podłączenia kanalizacyjnego

Przyłącze kanalizacyjne, musi być tak zbudowane, aby ścieki w nim nie zalegały, lecz spływały do kolektora, a także by w razie potrzeby można było czyścić cały układ z osadów i usunąć ewentualne zatory. Na podłączenie kanalizacyjne składają się niżej opisane elementy.
2

Złącze lub przyłącze. Element, za którego pośrednictwem przykanalik włącza się do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej. Najczęściej jest to studzienka rewizyjna lub włazowa na kolektorze sieci zewnętrznej, ale może też być wpust boczny lub złącze siodłowe, zwane wcinką.

Przewód przykanalika. Doprowadza ścieki z rury odpływowej do kolektora kanalizacyjnego. Powinien mieć średnicę nie mniejszą niż przewód odpływowy wyprowadzony z budynku, tzn. zwykle 150-160 mm. Jego minimalny spadek wynosi 2%, a głębokość powinna być dostosowana do położenia kolektora i samego złącza – ponadto (aby nie zamarzały w nim ścieki) większa niż głębokość przemarzania gruntu w danym rejonie. Jeśli nie można zachować tego ostatniego warunku, przewód przykanalika trzeba od góry ocieplić np. żużlem lub keramzytem.

Studzienka rewizyjna na terenie posesji. Służy do kontroli i czyszczenia przewodów: przykanalika i odpływowego. Montuje się ją nie dalej niż 3-5 m od zewnętrznej sieci kanalizacyjnej i co najmniej 1,5 m od fundamentów domu. Studzienka może być nieprzełazowa o średnicy około 30 cm (z tworzyw sztucznych, ) lub przełazowa (zwykle z kręgów betonowych o średnicy 1,0-1,2 m).

Przewód odpływowy. Nie należy do przyłącza kanalizacyjnego, ale doprowadza do niego ścieki. Przygotowanie go to obowiązek inwestora. Przewód ten ma zwykle średnicę 150 mm i wyprowadza się go z budynku na głębokości 80 cm – by nie zamarzały w nim ścieki (czasami należy go od góry ocieplić). Jego spadek powinien wynosić minimum 2%.

Sposób wykonania przyłącza kanalizacyjnego dobiera projektant zależnie od długości przykanalika, rodzaju rur, z jakich wykonany jest kolektor oraz możliwego sposobu podłączenia przykanalika do kolektora. Najczęściej w miejscu połączenia przykanalika z rurą odpływową instaluje się studzienkę rewizyjną o średnicy ok. 300 mm, zamykaną pokrywą żeliwną. Jeśli jednak odległość budynku od studzienki na kolektorze jest niewielka, przykanalik można podłączyć bezpośrednio do przewodu odpływowego – bez tej studzienki. W takiej sytuacji na przewodzie odpływowym w budynku musi znaleźć się rewizja umożliwiająca kontrolę i czyszczenie rur.