607 362 283

Przyłącza wodne do budynków

Przyłączem wodociągowym jest odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.

1

Przyłącze wodociągowe rozpoczyna się na przewodzie sieci wodociągowej w ulicy wykonanej najczęściej z rur HDPE lub PVC-U. Przyłącze wodne może być wykonane z rury PE lub z innych materiałów. Sposób włączenia rury przyłącza z rurą sieciową wykonuje się zwykle przez trójnik siodłowy z tzw. nawiertką, czyli specjalnym urządzeniem do przewiercenia głównej rury wodociągowej.

Do nawiertki montowana jest zasuwa wodociągową. Po nawierceniu przewodu zasuwa służy do natychmiastowego odcięcia dopływu wody. Zasuwę należy zamocować na stabilnym i równym podłożu, najlepiej betonowym lub podmurówce. Zasuwa posiada trzpień przedłużony wyprowadzony do poziomu przyszłego gruntu i zakończony nasadą do klucza. Nasada taka schowana jest w żeliwnej skrzynce umieszczonej najczęściej w chodniku lub w trawniku. Lokalizację skrzynki umożliwiają specjalne tabliczki umieszczone na najbliższym budynku, a przypadku jego braku na słupku w pobliżu zasuwy.

Do przyłącza wodociągowego zalicza się także urządzenie pomiarowe “wodomierz główny” wraz z zaworami odcinającymi, tworzący tzw. “zespół wodomierza”. Wodomierz główny może być zamocowany w wydzielonym pomieszczeniu w budynku lub w przypadku jego braku lub przy dużej odległości budynku od przewodu ulicznego, w studzience wodomierzowej na zewnątrz budynku. Studzienka może być wykonana jako murowana lub betonowa, bądź z tworzywa sztucznego.